Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

tryy
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viazabka zabka
tryy
9379 53ff 390
Reposted fromNajada Najada viaPoranny Poranny
2312 da5e 390
Reposted fromlaluna laluna viabrzask brzask
tryy
tryy
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
tryy
3667 f063 390
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaSapereAude SapereAude
5701 7cff 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabrzask brzask
tryy
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia vianataliana nataliana

May 17 2017

tryy
5967 e572 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

April 06 2017

tryy
8938 52f4 390
Reposted fromfitspro fitspro viakiks kiks

April 04 2017

tryy
7690 facf 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakiks kiks
tryy

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

Reposted fromcarre carre viaHoHo HoHo
tryy
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 29 2017

8330 5ce6 390

March 18 2017

8215 f22c 390
Reposted fromerial erial viakiks kiks

March 10 2017

tryy
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
Reposted fromenchantement enchantement viaehh ehh
tryy
Niech tak zostanie. Nie jesteś dla mnie.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaehh ehh

March 05 2017

tryy
Kolejna nadinterpretacja czyjegoś zachowania. Kolejny raz chciałam znaczyć więcej niż rzeczywiście znaczę.
— przeglądając kalendarz, ktoś z zupki pewnie.
Reposted frommy-life my-life viaHoHo HoHo
tryy
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl