Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

tryy
8938 52f4 390
Reposted fromfitspro fitspro viakiks kiks

April 04 2017

tryy
7690 facf 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakiks kiks
tryy

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

Reposted fromcarre carre viaHoHo HoHo
tryy
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 29 2017

8330 5ce6 390

March 18 2017

8215 f22c 390
Reposted fromerial erial viakiks kiks

March 10 2017

tryy
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
Reposted fromenchantement enchantement viaehh ehh
tryy
Niech tak zostanie. Nie jesteś dla mnie.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaehh ehh

March 05 2017

tryy
Kolejna nadinterpretacja czyjegoś zachowania. Kolejny raz chciałam znaczyć więcej niż rzeczywiście znaczę.
— przeglądając kalendarz, ktoś z zupki pewnie.
Reposted frommy-life my-life viaHoHo HoHo
tryy
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaHoHo HoHo

February 19 2017

1512 09cd 390
Reposted fromfineporn fineporn viaHoHo HoHo
tryy
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 16 2017

tryy
5447 60b7 390
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viashitsuri shitsuri
tryy
3129 b8c1 390
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viashitsuri shitsuri
tryy

February 14 2017

tryy
A wiatr szeptał mi do ucha: "Jeszcze będzie dobrze, jeszcze wszystko się ułoży".. I ja mu uwierzyłam, bo brzmiał jakby wiedział to na pewno, jakby widział już tę historię i to nieraz.
— duża dawka kofeiny wstrzyknięta dożylnie.
Reposted byazazelshitsuri

July 01 2015

tryy
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viainspirations inspirations
tryy
0974 3e5b 390
3390 523c 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamisza misza
tryy
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl