Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

tryy
4587 1760 390
Reposted fromoll oll viaMartwa13 Martwa13
tryy
5362 4814 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaHoHo HoHo

February 06 2018

tryy
4677 067f 390
Reposted fromfrotka frotka viatysiace-mysli tysiace-mysli
tryy
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viatysiace-mysli tysiace-mysli
tryy
6035 b352 390
tryy

January 16 2018

tryy
7319 8b8f 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viastraycat straycat
tryy
4168 3428 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viadobrazla dobrazla

January 15 2018

tryy
7604 66e9 390
Reposted fromseqel seqel viaPoranny Poranny
tryy
Reposted fromu-dit u-dit viaoll oll
tryy
9256 cd1b 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMartwa13 Martwa13
tryy
Chciałabym wiedzieć, kto myśli o mnie przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaMartwa13 Martwa13
5001 8284 390
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viagazda gazda
tryy
7195 3675 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMartwa13 Martwa13
7930 a4b7 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
tryy
Zgadnij o czym teraz myślę? Tak, o samych złych rzeczach.
Reposted frompastelowe pastelowe viaMartwa13 Martwa13
tryy
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaadivoltage adivoltage
tryy
6530 4693 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viaMartwa13 Martwa13
tryy
Pustka.
Reposted fromTewi Tewi viaadivoltage adivoltage
tryy
7043 a6b1 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl