Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

tryy
1350 f8ef 390
Reposted frommoai moai viajesuismadeleine jesuismadeleine
tryy
4622 c661 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSilentForest SilentForest
tryy
9476 6ab9 390
Reposted fromphilipp philipp viaakustyka-mysli akustyka-mysli
tryy

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
tryy
5889 48c8 390
Reposted fromsoftboi softboi
tryy
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacountingme countingme

February 27 2019

tryy
2751 9f5a 390
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viadozylnie dozylnie
tryy
1055 b7e0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaXavax Xavax
tryy
tryy
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

February 26 2019

tryy

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viaCajmel Cajmel
tryy
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaCannonball Cannonball

February 24 2019

tryy
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaegzystencja egzystencja
tryy
Wszystko w porządku. Ale "w porządku" to nie znaczy dobrze.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaegzystencja egzystencja
tryy
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
tryy
7481 2305 390
Reposted fromJohann Johann viainsanedreamer insanedreamer
tryy
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viaegzystencja egzystencja
tryy
9956 704c 390
Reposted fromRowena Rowena viamasterofpuppets masterofpuppets
tryy
7958 fa77 390
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
tryy
5281 b346 390
Reposted fromseaweed seaweed viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl